Soustředění oddílu futsalu TJ Sokol Dobřichovice 2023

Soustředění oddílu futsalu TJ Sokol Dobřichovice se v letošním roce bude konat v tradičním termínu a tradičně v Kořenově, v penzionu Martinské údolí, kde se konalo i vloni.

Starší a mladší přípravka, mladší a starší žáci a školička budou mít soustředění v Kořenově v penzionu Martinské údolí v termínu od 26. srpna do 2. září 2023 (sobota-sobota).

PŘIHLÁŠKA:

Přihlášky naleznete na těchto webových stránkách; prosíme vás o jejich předání do 31. ledna 2023 – předejte je trenérovi nebo zašlete na e-mail jkoran@seznam.cz do 31. ledna 2023.

ZÁLOHA:

záloha 3.000,-Kč splatná do 28. února 2023, doplatek v hotovosti v den odjezdu

zálohu zašlete na účet č. 2102151677/2700

PŘI PLATBĚ PROSÍM NEZAPOMEŇTE ZADAT:

o variabilní symbol – prvních 6 čísel z rodného čísla

o specifický symbol – 888

o zpráva pro příjemce: FUTSAL SOUSTŘ. + jméno hráče

celková cena bude činit 6.500,-Kč (důvodem navýšení ceny je navýšení nákladů, zejména navýšení nákladů na stravu a ubytování)

pokud se soustředění nebude konat, záloha bude v plné výši vrácena; v případě neúčasti na akci propadá záloha ve prospěch oddílu a bude použita na úhradu nákladů spojených se soustředěním

V případě dotazů jsme vám samozřejmě k dispozici.

Těšíme se v Kořenově!

Vaši futsalisté

závazná přihláška 2023 fin