Info

Placení příspěvků

Prosíme rodiče, aby příspěvky posílali dle následujícího návodu.

Roční příspěvek je Kč 8000,- včetně FAČR poplatku a příspěvku oddílu fotbalu za pronájem fotbalového hřiště.

Příspěvky je možno platit 2 x ročně (do konce září a do konce února po Kč 4000,-) nebo 1 x ročně (do konce září Kč 8000,-) . Příspěvky se neplatí za období letních prázdnin, kdy nejsou tréninky.

Děkujeme, že VĚNUJETE POZORNOST ČERVENĚ ZVÝRAZNĚNÝM ÚDAJŮM PŘI ZADÁVÁNÍ PLATEB. Bez nich není možné platby správně zařadit a musíme Vás, ač neradi, urgovat.

číslo účtu 2102151677/2700
roční částka 8000,-
VS prvních 6 čísel z rodného čísla
SS 888
zpráva pro příjemce FUTSAL + jméno hráče